Říjen 2002

Říjen 2002 <O/N;3M> (3M;6M> (6M;12M> Celkem
DEPO (celkem v mio CZK) 43 884 853 152 44 889
Obchody s rezidenty 20 798 405 102 21 305
Obchody s nerezidenty 23 086 448 50 23 584
REPO (celkem v mio CZK) 498 0 0 498
Obchody s rezidenty 498 0 0 498
Obchody s nerezidenty 0 0 0 0