Říjen 2001

Říjen 2001 <O/N;3M> (3M;6M> (6M;12M> Celkem
DEPO (celkem v mio CZK) 62 067 1 026 954 64 047
Obchody s rezidenty 32 707 146 252 33 105
Obchody s nerezidenty 29 360 880 702 30 942
REPO (celkem v mio CZK) 243 0 0 243
Obchody s rezidenty 243 0 0 243
Obchody s nerezidenty 0 0 0 0