Říjen 1999

Říjen 1999 <O/N;3M> (3M;12M> Celkem
DEPO (celkem v mio CZK) 46 974 3 645 50 619
REPO (celkem v mio CZK) 42 6 48