Říjen 1998

Říjen 1998 <O/N;3M> (3M;12M> Celkem
DEPO (celkem v mio CZK) 32 094 7 209 39 303
REPO (celkem v mio CZK) 384 0 384