Leden 2011

Poznámka:
Tabulka obsahuje souhrnné údaje poskytnuté významnými bankami působícími v České republice
Depozitní operace - pouze korunové, mezibankovní, přijaté i poskytnuté.
Repo operace - pouze korunové, mezibankovní, repo i reverzní repo.
FRA - hodnoty jistin korunových, mezibankovních FRA kontraktů sjednaných v době průzkumu.
Délkou kontraktu se rozumí délka trvání úrokového období (období FRA).
IRS - hodnoty jistin korunových, mezibankovních IRS kontraktů sjednaných v době průzkumu.

Leden 2011 Splatnost  
O/N (O/N;1W> (1W;1M> (1M;3M> (3M;6M> (6M;12M> Celkem
DEPO (v mil CZK) 54 843 7 968 934 185 0 0 63 930
Obchody s rezidenty 21 915 1 509 12 125 0 0 23 561
Obchody s nerezidenty 32 928 6 459 922 60 0 0 40 369
REPO (v mil CZK) 500 25 706 537 0 0 1 768
Obchody s rezidenty 500 25 706 269 0 0 1 500
Obchody s nerezidenty 0 0 0 268 0 0 268
Leden 2011 Délka kontraktu  
( 0;1Y> (1Y;2Y> (2Y;5Y> (5Y;10Y> (10Y- ) Celkem
IRS (v mil. CZK) 200 940 2 805 818 196 4 960
Obchody s rezidenty 100 100 465 180 0 845
Obchody s nerezidenty 100 840 2 340 638 196 4 115
Leden 2011 Délka kontraktu  
(0;3M> (3M;6M> (6M;12M> Celkem
FRA (v mil. CZK) 3 367 1 311 0 4 679
Obchody s rezidenty 0 105 0 105
Obchody s nerezidenty 3 367 1 206 0 4 573