Leden 2010

Leden 2010 Splatnost  
O/N (O/N;1W> (1W;1M> (1M;3M> (3M;6M> (6M;12M> Celkem
DEPO (v mil CZK) 44 469 5 993 557 345 266 20 51 650
Obchody s rezidenty 10 732 1 859 415 60 40 20 13 126
Obchody s nerezidenty 33 737 4 134 142 285 226 0 38 524
REPO (v mil CZK) 124 11 841 280 0 0 1 256
Obchody s rezidenty 124 11 839 280 0 0 1 254
Obchody s nerezidenty 0 0 2 0 0 0 2
Leden 2010 Délka kontraktu  
( 0;1Y> (1Y;2Y> (2Y;5Y> (5Y;10Y> (10Y- ) Celkem
IRS (v mil. CZK) 0 1 097 2 588 100 150 3 935
Obchody s rezidenty 0 100 304 100 0 504
Obchody s nerezidenty 0 997 2 284 0 150 3 431
Leden 2010 Délka kontraktu  
(0;3M> (3M;6M> (6M;12M> Celkem
FRA (v mil. CZK) 1 200 0 2 400 3 600
Obchody s rezidenty 0 0 0 0
Obchody s nerezidenty 1 200 0 2 400 3 600