Duben 2011

Poznámka:
Tabulka obsahuje souhrnné údaje poskytnuté významnými bankami působícími v České republice
Depozitní operace - pouze korunové, mezibankovní, přijaté i poskytnuté.
Repo operace - pouze korunové, mezibankovní, repo i reverzní repo.
FRA - hodnoty jistin korunových, mezibankovních FRA kontraktů sjednaných v době průzkumu.
Délkou kontraktu se rozumí délka trvání úrokového období (období FRA).
IRS - hodnoty jistin korunových, mezibankovních IRS kontraktů sjednaných v době průzkumu.

Duben 2011 Splatnost  
O/N (O/N;1W> (1W;1M> (1M;3M> (3M;6M> (6M;12M> Celkem
DEPO (v mil CZK) 44 928 10 136 1 858 136 0 120 57 178
Obchody s rezidenty 18 312 2 352 276 0 0 120 21 060
Obchody s nerezidenty 26 616 7 784 1 582 136 0 0 36 118
REPO (v mil CZK) 165 154 980 946 180 0 2 425
Obchody s rezidenty 165 154 832 757 180 0 2 088
Obchody s nerezidenty 0 0 148 189 0 0 337
Duben 2011 Délka kontraktu  
( 0;1Y> (1Y;2Y> (2Y;5Y> (5Y;10Y> (10Y- ) Celkem
IRS (v mil. CZK) 0 0 1 092 332 50 1 474
Obchody s rezidenty 0 0 0 250 0 250
Obchody s nerezidenty 0 0 1 092 82 50 1 224
Duben 2011 Délka kontraktu  
(0;3M> (3M;6M> (6M;12M> Celkem
FRA (v mil. CZK) 0 0 0 0
Obchody s rezidenty 0 0 0 0
Obchody s nerezidenty 0 0 0 0