Duben 2010

Duben 2010 Splatnost  
O/N (O/N;1W> (1W;1M> (1M;3M> (3M;6M> (6M;12M> Celkem
DEPO (v mil CZK) 35 959 5 617 492 135 490 160 42 853
Obchody s rezidenty 12 851 933 292 85 90 0 14 251
Obchody s nerezidenty 23 108 4 684 200 50 400 160 28 602
REPO (v mil CZK) 52 318 3 358 287 0 0 4 015
Obchody s rezidenty 26 314 704 287 0 0 1 331
Obchody s nerezidenty 26 4 2 654 0 0 0 2 684
Duben 2010 Délka kontraktu  
( 0;1Y> (1Y;2Y> (2Y;5Y> (5Y;10Y> (10Y- ) Celkem
IRS (v mil. CZK) 0 0 738 750 441 1 929
Obchody s rezidenty 0 0 64 0 0 64
Obchody s nerezidenty 0 0 674 750 441 1 865
Duben 2010 Délka kontraktu  
(0;3M> (3M;6M> (6M;12M> Celkem
FRA (v mil. CZK) 0 0 0 0
Obchody s rezidenty 0 0 0 0
Obchody s nerezidenty 0 0 0 0