Duben 2009

Duben 2009 Splatnost  
O/N (O/N;1W> (1W;1M> (1M;3M> (3M;6M> (6M;12M> Celkem
DEPO (v mil CZK) 53 692 9 945 1 634 150 50 40 65 511
Obchody s rezidenty 20 267 3 993 354 25 50 40 24 729
Obchody s nerezidenty 33 425 5 952 1 280 125 0 0 40 782
REPO (v mil CZK) 40 0 4 0 0 0 44
Obchody s rezidenty 40 0 4 0 0 0 44
Obchody s nerezidenty 0 0 0 0 0 0 0
Duben 2009 Délka kontraktu  
( 0;1Y> (1Y;2Y> (2Y;5Y> (5Y;10Y> (10Y- ) Celkem
IRS (v mil. CZK) 300 100 726 898 140 2 164
Obchody s rezidenty 0 0 150 32 20 202
Obchody s nerezidenty 300 100 576 866 120 1 962

 

Duben 2009 Délka kontraktu  
(0;3M> (3M;6M> (6M;12M> Celkem
FRA (v mil. CZK) 0 1 800 0 1 800
Obchody s rezidenty 0 0 0 0
Obchody s nerezidenty 0 1 800 0 1 800