Duben 2005

Duben 2005 <O/N;3M> (3M;6M> (6M;12M> Celkem
DEPO (celkem v mil. CZK) 51 514 1 038 109 52 661
Obchody s rezidenty 24 515 18 83 24 616
Obchody s nerezidenty 26 999 1 020 26 28 045
REPO (celkem v mil. CZK) 97 0 0 97
Obchody s rezidenty 97 0 0 97
Obchody s nerezidenty 0 0 0 0