Duben 2003

Duben 2003 <O/N;3M> (3M;6M> (6M;12M> Celkem
DEPO (celkem v mio CZK) 43 516 495 805 44 816
Obchody s rezidenty 19 667 45 115 19 827
Obchody s nerezidenty 23 849 450 690 24 989
REPO (celkem v mio CZK) 149 0 0 149
Obchody s rezidenty 149 0 0 149
Obchody s nerezidenty 0 0 0 0