Duben 2002

Duben 2002 <O/N;3M> (3M;6M> (6M;12M> Celkem
DEPO (celkem v mio CZK) 46 326 1 406 563 48 295
Obchody s rezidenty 23 545 435 210 24 190
Obchody s nerezidenty 22 781 971 353 24 105
REPO (celkem v mio CZK) 491 0 0 491
Obchody s rezidenty 491 0 0 491
Obchody s nerezidenty 0 0 0 0