Červenec 2011

Poznámka:
Tabulka obsahuje souhrnné údaje poskytnuté významnými bankami působícími v České republice
Depozitní operace - pouze korunové, mezibankovní, přijaté i poskytnuté.
Repo operace - pouze korunové, mezibankovní, repo i reverzní repo.
FRA - hodnoty jistin korunových, mezibankovních FRA kontraktů sjednaných v době průzkumu.
Délkou kontraktu se rozumí délka trvání úrokového období (období FRA).
IRS - hodnoty jistin korunových, mezibankovních IRS kontraktů sjednaných v době průzkumu.

Červenec 2011 Splatnost  
O/N (O/N;1W> (1W;1M> (1M;3M> (3M;6M> (6M;12M> Celkem
DEPO (v mil CZK) 45 281 7 466 3 364 91 0 40 56 242
Obchody s rezidenty 24 912 1 963 171 0 0 40 27 086
Obchody s nerezidenty 20 369 5 503 3 193 91 0 0 29 156
REPO (v mil CZK) 199 211 568 643 0 0 1 621
Obchody s rezidenty 199 211 568 535 0 0 1 513
Obchody s nerezidenty 0 0 0 108 0 0 108
Červenec 2011 Délka kontraktu  
( 0;1Y> (1Y;2Y> (2Y;5Y> (5Y;10Y> (10Y- ) Celkem
IRS (v mil. CZK) 0 140 1 862 600 96 2 698
Obchody s rezidenty 0 140 260 0 20 420
Obchody s nerezidenty 0 0 1 602 600 76 2 278
Červenec 2011 Délka kontraktu  
(0;3M> (3M;6M> (6M;12M> Celkem
FRA (v mil. CZK) 2 000 800 0 2 800
Obchody s rezidenty 800 0 0 800
Obchody s nerezidenty 1 200 800 0 2 000