říjen 2002

říjen  2002 (v mio USD za den)
  USD/CZK EUR/CZK JPY/CZK Ostatní/CZK EUR/USD USD/JPY Ostatní Celkem
Spot (celkem) 51,0 466,2 0,2 11,0 204,0 9,3 60,2 801,7
s ostatními market-makery v tuzemsku 11,5 131,7 0,0 1,3 8,7 0,0 0,7 154,0
s finančními institucemi v zahraničí 8,6 252,1 0,0 3,0 190,0 6,6 53,0 513,3
s ostatními (klienty v tuzemsku a v zahraničí) 30,9 82,3 0,2 6,6 5,3 2,7 6,4 134,4
Outright forward + FX swap (celkem) 573,0 131,1 0,0 13,7 121,6 0,2 97,5 937,1
s ostatními market-makery v tuzemsku 67,1 25,0 0,0 0,0 2,5 0,0 2,5 97,1
s finančními institucemi v zahraničí 463,4 50,7 0,0 10,9 108,5 0,2 81,4 715,1
s ostatními (klienty v tuzemsku a v zahraničí) 42,6 55,4 0,0 2,8 10,6 0,0 13,6 125,0
Opce (face value) 8,5 37,9 0,0 0,0 4,4 0,0 0,0 50,8
s ostatními market-makery v tuzemsku 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0
s finančními institucemi v zahraničí 3,8 23,7 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0 29,5
s ostatními (klienty v tuzemsku a v zahraničí) 4,8 11,1 0,0 0,0 2,4 0,0 0,0 18,3