Obraty na devizovém trhu

Průzkum průměrných denních obratů na devizových trzích provádí Česká národní banka čtyřikrát ročně (leden , duben, červenec, říjen) pro své vlastní účely a také pro mezinárodní finanční instituce - Evropskou centrální banku (ECB), Banku pro mezinárodní platby (BIS). Průzkum trvá vždy jeden týden a účastní se ho banky a pobočky zahraničních bank, které mají v ČR bankovní licenci a jsou aktivní na devizových trzích. Kromě celkového obratu na devizovém trhu sleduje ČNB i zastoupení jednotlivých instrumentů podle jejich typu.

ČNB zveřejňuje informace o průměrných denních obratech v agregované podobě. Agregované hodnoty vznikají prostým součtem dat od jednotlivých bank s výjimkou kategorie "obchody s ostatními market makery v tuzemsku", kde každý obchod hlásí současně dva účastníci průzkumu, a celkový součet v této kategorii se proto dělí dvěma.