říjen 2001

říjen 2001 (v mio USD za den)
  USD/CZK EUR/CZK JPY/CZK Ostatní/CZK EUR/USD USD/JPY Ostatní Celkem
Spot (celkem) 79,3 397,9 0,2 15,2 199,6 5,7 60,1 758,0
s ostatními market-makery v tuzemsku 18,8 129,5 0,0 2,5 22,1 0,4 1,3 174,6
s finančními institucemi v zahraničí 27,7 176,4 0,0 3,5 157,3 5,0 51,3 421,2
s ostatními (klienty v tuzemsku a v zahraničí) 32,8 92,0 0,2 9,3 20,2 0,2 7,5 162,1
Outright forward + FX swap (celkem) 577,4 105,0 0,2 1,6 129,9 0,5 29,0 843,6
s ostatními market-makery v tuzemsku 97,4 14,5 0,0 0,0 17,1 0,0 0,0 128,9
s finančními institucemi v zahraničí 433,9 61,3 0,0 0,0 98,7 0,5 25,1 619,5
s ostatními (klienty v tuzemsku a v zahraničí) 46,1 29,2 0,2 1,6 14,1 0,0 3,8 95,1
Opce (face value) 8,2 63,7 0,0 0,0 22,0 0,0 0,0 93,9
s ostatními market-makery v tuzemsku 0,0 2,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,6
s finančními institucemi v zahraničí 3,9 51,0 0,0 0,0 11,5 0,0 0,0 66,4
s ostatními (klienty v tuzemsku a v zahraničí) 4,3 10,2 0,0 0,0 10,5 0,0 0,0 25,0