říjen 1998

říjen 1998 (v mio USD za den)
  USD/CZK DEM/CZK JPY/CZK Ostatní/CZK USD/DEM USD/JPY Ostatní Celkem
Spot (celkem) 115,0 928,5 2,9 65,9 585,7 27,6 100,3 1825,8
s ostatními market-makery v tuzemsku 27,6 249,2 0,0 28,6 57,5 0,5 3,9 367,4
s finančními institucemi v zahraničí 54,9 562,7 0,0 7,7 509,0 18,2 82,3 1234,9
s ostatními (klienty v tuzemsku a v zahraničí) 32,4 116,5 2,9 29,6 19,2 8,9 14,0 223,5
Outright forward + FX swap (celkem) 1733,4 223,9 0,0 66,0 115,7 16,5 43,7 2199,1
s ostatními market-makery v tuzemsku 313,1 36,9 0,0 11,3 5,4 0,0 0,4 367,0
s finančními institucemi v zahraničí 1368,3 125,5 0,0 28,8 91,6 8,3 40,9 1663,4
s ostatními (klienty v tuzemsku a v zahraničí) 52,0 61,5 0,0 25,9 18,8 8,2 2,4 168,7
Opce (face value) 10,4 65,2 0,0 20,0 4,0 0,0 0,4 100,0
s ostatními market-makery v tuzemsku 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
s finančními institucemi v zahraničí 10,2 63,9 0,0 20,0 3,0 0,0 0,2 97,3
s ostatními (klienty v tuzemsku a v zahraničí) 0,2 1,3 0,0 0,0 1,0 0,0 0,2 2,7