říjen 1997

říjen 1997 (v mio USD za den)
  USD/CZK DEM/CZK JPY/CZK Ostatní/CZK USD/DEM USD/JPY Ostatní Celkem
Spot (celkem) 292,5 967,7 0,4 56,3 937,4 13,1 101,1 2368,6
s ostatními market-makery v tuzemsku 84,5 332,5 0,1 17,1 69,2 0,0 5,3 508,6
s finančními institucemi v zahraničí 167,8 527,1 0,2 4,1 811,4 12,6 65,9 1589,1
s ostatními (klienty v tuzemsku a v zahraničí) 40,2 108,2 0,1 35,1 56,8 0,5 29,9 270,9
Outright forward + FX swap (celkem) 621,9 174,7 0,0 20,5 55,2 1,0 21,1 894,3
s ostatními market-makery v tuzemsku 117,0 50,7 0,0 3,6 0,0 0,0 1,4 172,7
s finančními institucemi v zahraničí 480,8 75,8 0,0 3,5 47,4 1,0 13,7 622,2
s ostatními (klienty v tuzemsku a v zahraničí) 24,1 48,2 0,0 13,4 7,8 0,0 6,0 99,5
Opce (face value) 7,5 12,3 0,0 0,0 6,0 0,0 0,0 25,8
s ostatními market-makery v tuzemsku 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
s finančními institucemi v zahraničí 7,5 12,3 0,0 0,0 6,0 0,0 0,0 25,8
s ostatními (klienty v tuzemsku a v zahraničí) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0