říjen 1996

říjen 1996 (v mio USD za den)
  USD/CZK DEM/CZK JPY/CZK Ostatní/CZK USD/DEM USD/JPY Ostatní Celkem
Spot (celkem) 498,0 1319,6 7,5 55,1 984,4 152,9 130,2 3147,7
s ostatními market-makery v tuzemsku 274,5 680,7 2,5 19,7 64,4 0,2 6,6 1048,5
s finančními institucemi v zahraničí 174,2 564,8 0,0 10,3 905,8 152,7 115,7 1923,5
s ostatními (klienty v tuzemsku a v zahraničí) 49,3 74,2 5,0 25,1 14,1 0,0 7, 9 175,7
Outright forward + FX swap (celkem) 217,7 140,3 0,0 9,5 69,9 0,8 23,8 461,9
s ostatními market-makery v tuzemsku 32,1 62,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,5 94,8
s finančními institucemi v zahraničí 160,8 31,6 0,0 0,0 69,5 0,8 19,1 281,9
s ostatními (klienty v tuzemsku a v zahraničí) 24,8 46,7 0,0 9,2 0,3 0,0 4,1 85,2