říjen 1995

říjen 1995 (v mio USD za den)
  USD/CZK DEM/CZK JPY/CZK Ostatní/CZK USD/DEM USD/JPY Ostatní Celkem
Spot (celkem) 513,0 433,7 2,0 136,9 862,3 155,5 114,0 2217,4
s ostatními market-makery v tuzemsku 343,8 285,0   39,5 62,8   3,7 734,8
s finančními institucemi v zahraničí 94,3 87,4   34,0 793,0 155,5 101,9 1266,1
s ostatními (klienty v tuzemsku a v zahraničí) 74,9 61,3 2,0 63,4 6,5   8,4 216,5
Outright forward + FX swap (celkem) 79,6 64,4 0,0 4,2 40,0 3,0 8,9 200,1
s ostatními market-makery v tuzemsku 28,4 33,6   0,4 0,7     63,1
s finančními institucemi v zahraničí 35,2 11,5   1,0 34,6 3,0 5,6 90,9
s ostatními (klienty v tuzemsku a v zahraničí) 16,0 19,3   2,8 4,7   3,3 46,1