duben 2002

duben 2002 (v mio USD za den)
  USD/CZK EUR/CZK JPY/CZK Ostatní/CZK EUR/USD USD/JPY Ostatní Celkem
Spot (celkem) 55,7 375,2 0,6 10,1 195,6 28,9 42,0 708,1
s ostatními market-makery v tuzemsku 13,4 117,2 0,0 1,1 13,3 0,0 2,8 147,7
s finančními institucemi v zahraničí 13,2 198,1 0,0 3,4 173,5 25,7 35,5 449,3
s ostatními (klienty v tuzemsku a v zahraničí) 29,0 60,0 0,6 5,7 8,8 3,2 3,8 111,1
Outright forward + FX swap (celkem) 755,1 104,0 1,0 2,1 143,8 3,2 81,0 1090,3
s ostatními market-makery v tuzemsku 131,2 17,0 0,0 0,1 7,8 0,0 0,0 156,1
s finančními institucemi v zahraničí 553,8 42,3 0,0 0,2 126,0 3,2 65,4 790,9
s ostatními (klienty v tuzemsku a v zahraničí) 70,0 44,7 1,0 1,8 10,0 0,0 15,7 143,3
Opce (face value) 6,4 105,9 0,0 0,0 12,7 0,0 2,0 127,0
s ostatními market-makery v tuzemsku 0,0 6,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,0
s finančními institucemi v zahraničí 3,1 73,8 0,0 0,0 6,8 0,0 2,0 85,6
s ostatními (klienty v tuzemsku a v zahraničí) 3,4 26,1 0,0 0,0 5,8 0,0 0,0 35,4