duben 2001 *

duben 2001 * (v mio USD za den)
  USD/CZK EUR/CZK JPY/CZK Ostatní/CZK EUR/USD USD/JPY Ostatní Celkem
Spot (celkem) 61,4 471,4 0,1 11,7 238,5 5,0 41,7 829,7
s ostatními market-makery v tuzemsku 12,2 180,6 0,0 0,6 13,0 0,0 1,0 207,5
s finančními institucemi v zahraničí 18,9 223,9 0,0 1,3 203,6 4,0 34,4 486,1
s ostatními (klienty v tuzemsku a v zahraničí) 30,2 66,9 0,1 9,7 21,9 1,0 6,3 136,2
Outright forward + FX swap (celkem) 998,3 159,4 0,7 2,0 156,2 1,3 19,7 1337,4
s ostatními market-makery v tuzemsku 197,9 34,5 0,5 0,0 8,3 0,0 0,2 241,4
s finančními institucemi v zahraničí 679,0 90,8 0,0 0,1 133,3 0,1 17,1 920,4
s ostatními (klienty v tuzemsku a v zahraničí) 121,4 34,1 0,2 1,8 14,5 1,2 2,4 175,6
Opce (face value) 13,1 32,5 0,0 2,4 2,9 0,1 7,2 58,1
s ostatními market-makery v tuzemsku 0,0 3,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 3,2
s finančními institucemi v zahraničí 6,1 23,1 0,0 1,4 2,0 0,1 2,8 35,5
s ostatními (klienty v tuzemsku a v zahraničí) 7,0 6,3 0,0 1,0 0,9 0,0 4,3 19,4
* revidované údaje