duben 2000

duben 2000 (v mio USD za den)
  USD/CZK EUR/CZK JPY/CZK Ostatní/CZK EUR/USD USD/JPY Ostatní Celkem
Spot (celkem) 130,5 574,6 0,8 17,8 329,8 8,1 78,2 1139,7
s ostatními market-makery v tuzemsku 34,4 188,2 0,0 0,6 34,6 0,5 1,3 259,5
s finančními institucemi v zahraničí 44,7 298,8 0,0 1,4 272,0 6,4 65,3 688,6
s ostatními (klienty v tuzemsku a v zahraničí) 51,3 87,6 0,8 15,8 23,3 1,2 11,6 191,6
Outright forward + FX swap (celkem) 1209,6 205,6 0,0 7,8 327,2 8,2 28,6 1786,9
s ostatními market-makery v tuzemsku 229,5 64,3 0,0 1,2 28,5 0,0 0,0 323,5
s finančními institucemi v zahraničí 914,4 101,6 0,0 2,0 284,3 7,1 26,5 1335,9
s ostatními (klienty v tuzemsku a v zahraničí) 65,7 39,6 0,0 4,6 14,3 1,2 2,1 127,5
Opce (face value) 18,3 29,0 0,0 0,0 9,6 1,0 6,7 64,6
s ostatními market-makery v tuzemsku 2,3 2,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,9
s finančními institucemi v zahraničí 12,7 22,5 0,0 0,0 6,3 1,0 6,7 49,2
s ostatními (klienty v tuzemsku a v zahraničí) 3,4 3,9 0,0 0,0 3,3 0,0 0,0 10,6