duben 1999

duben 1999 (v mio USD za den)
  USD/CZK EUR/CZK JPY/CZK Ostatní/CZK EUR/USD USD/JPY Ostatní Celkem
Spot (celkem) 114,6 809,7 0,5 30,5 427,5 25,3 58,8 1466,8
s ostatními market-makery v tuzemsku 22,0 244,7 0,1 1,6 51,7 0,6 4,9 325,6
s finančními institucemi v zahraničí 48,6 439,5 0,1 2,5 342,5 18,8 45,1 897,2
s ostatními (klienty v tuzemsku a v zahraničí) 44,1 125,5 0,3 26,4 33,2 5,9 8,8 244,1
Outright forward + FX swap (celkem) 1288,3 96,7 0,2 14,1 175,4 7,4 55,1 1637,2
s ostatními market-makery v tuzemsku 218,5 27,4 0,0 0,5 25,0 0,0 1,4 265,3
s finančními institucemi v zahraničí 1068,9 44,5 0,0 0,7 130,7 4,6 36,1 1260,3
s ostatními (klienty v tuzemsku a v zahraničí) 31,0 35,3 0,2 12,9 19,7 2,9 17,7 111,6
Opce (face value) 24,0 85,1 0,0 0,0 26,2 0,0 0,0 135,3
s ostatními market-makery v tuzemsku 3,0 8,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11,0
s finančními institucemi v zahraničí 16,9 69,9 0,0 0,0 20,6 0,0 0,0 107,4
s ostatními (klienty v tuzemsku a v zahraničí) 4,1 7,2 0,0 0,0 5,6 0,0 0, 0 16,9