duben 1998

duben 1998 (v mio USD za den)
  USD/CZK DEM/CZK JPY/CZK Ostatní/CZK USD/DEM USD/JPY Ostatní Celkem
Spot (celkem) 148,6 1203,2 0,1 33,2 648,9 7,5 89,0 2130,3
s ostatními market-makery v tuzemsku 42,0 420,2 0,1 7,7 75,4 1,6 21, 8 568,7
s finančními institucemi v zahraničí 67,9 695,2 0,0 6,7 554,5 4,9 49,1 1378,3
s ostatními (klienty v tuzemsku a v zahraničí) 38,7 87,8 0,0 18,8 19,0 1,0 18,0 183,3
Outright forward + FX swap (celkem) 2540,9 187,0 1,0 55,0 93,3 5,8 13,7 2896,7
s ostatními market-makery v tuzemsku 316,6 64,9 0,0 0,1 0,8 0,1 0,0 382,5
s finančními institucemi v zahraničí 2171,5 85,1 0,0 0,3 74,9 5,2 5,5 2342,4
s ostatními (klienty v tuzemsku a v zahraničí) 52,8 37,0 1,0 54,7 17,6 0,5 8, 2 171,7
Opce (face value) 28,5 48,5 0,0 0,0 20,0 0,0 1,0 98,0
s ostatními market-makery v tuzemsku 1,5 2,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,0
s finančními institucemi v zahraničí 27,0 45,0 0,0 0,0 20,0 0,0 1,0 93,0
s ostatními (klienty v tuzemsku a v zahraničí) 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0