duben 1997

duben 1997 (v mio USD za den)
  USD/CZK DEM/CZK JPY/CZK Ostatní/CZK USD/DEM USD/JPY Ostatní Celkem
Spot (celkem) 576,8 1473,2 0,2 59,8 808,1 0,0 151,6 3069,7
s ostatními market-makery v tuzemsku 184,4 502,1 0,0 27,7 59,4 0,0 15,7 789,3
s finančními institucemi v zahraničí 298,2 860,7 0,0 8,7 676,5 0,0 122,0 1966,1
s ostatními (klienty v tuzemsku a v zahraničí) 94,1 110,3 0,2 23,4 72,3 0,0 13,9 314,3
Outright forward + FX swap (celkem) 731,9 317,8 0,0 7,7 146,5 0,0 100,6 1304,5
s ostatními market-makery v tuzemsku 169,1 89,1 0,0 0,8 6,1 0,0 0,0 265,1
s finančními institucemi v zahraničí 517,8 162,3 0,0 1,4 138,1 0,0 98,0 917,7
s ostatními (klienty v tuzemsku a v zahraničí) 45,0 66,4 0,0 5,5 2,3 0,0 2,5 121,8
Opce (face value) 17,8 28,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 45,9
s ostatními market-makery v tuzemsku 5,0 7,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12,8
s finančními institucemi v zahraničí 6,7 7,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,8
s ostatními (klienty v tuzemsku a v zahraničí) 6,1 13,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0, 0 19,3