duben 1996

duben 1996 (v mio USD za den)
  USD/CZK DEM/CZK JPY/CZK Ostatní/CZK USD/DEM USD/JPY Ostatní Celkem
Spot (celkem) 845,3 1282,6 0,5 77,2 1060,1 54,0 109,3 3429,0
s ostatními market-makery v tuzemsku 630,7 878,9   42,5 102,3 0,2 5,2 1659,8
s finančními institucemi v zahraničí 144,8 309,9   9,8 950,3 53,8 97,4 1566,0
s ostatními (klienty v tuzemsku a v zahraničí) 69,8 93,8 0,5 24,9 7,5   6,7 203,2
Outright forward + FX swap (celkem) 179,7 138,7 0,0 8,5 54,0 0,0 58,6 439,5
s ostatními market-makery v tuzemsku 73,0 74,9   3,4 4,8   0,7 156,8
s finančními institucemi v zahraničí 92,2 34,0     45,1   52,7 224,0
s ostatními (klienty v tuzemsku a v zahraničí) 14,5 29,8   5,1 4,1   5,2 58,7