duben 1995

duben 1995 (v mio USD za den)
  USD/CZK DEM/CZK JPY/CZK Ostatní/CZK USD/DEM USD/JPY Ostatní Celkem
Spot (celkem) 206,4 218,4 0,0 75,3 352,4 0,0 57,2 909,7
s ostatními market-makery v tuzemsku 127,4 127,3   36,1 60,0   1,6 352,4
s finančními institucemi v zahraničí 37,0 44,4   22,0 286,2   52,0 441,6
s ostatními (klienty v tuzemsku a v zahraničí) 42,0 46,7   17,2 6,2   3,6 115,7
Outright forward + FX swap (celkem) 41,3 54,3 0,0 6,3 40,7 0,0 12,4 155,0
s ostatními market-makery v tuzemsku 17,0 31,0   0,6 1,4   0,0 50,0
s finančními institucemi v zahraničí 15,0 12,6   2,1 34,1   7,6 71,4
s ostatními (klienty v tuzemsku a v zahraničí) 9,3 10,7   3,6 5,2   4,8 33,6