Říjen 2011

(v mil. USD za den)

  USD/CZK EUR/CZK JPY/CZK Ostatní/CZK EUR/USD USD/JPY Ostatní Celkem
Spot (celkem) 54,6 701,5 4,0 22,5 761,7 1,0 274,4 1 819,8
s ostatními market-makery v tuzemsku 5,0 55,3 0,0 0,1 4,6 0,0 2,4 67,4
s finančními institucemi v zahraničí 16,0 446,0 2,0 8,9 740,7 0,0 247,2 1 460,8
s ostatními (klienti v tuzemsku a v zahraničí) 33,6 200,3 2,0 13,5 16,4 1,0 24,8 291,6
Outright forward + FX swap (celkem) 1 210,3 774,0 83,9 32,2 833,9 11,0 240,3 3 185,6
s ostatními market-makery v tuzemsku 57,0 44,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 101,2
s finančními institucemi v zahraničí 1 052,3 285,0 39,1 5,0 810,1 11,0 221,1 2 423,5
s ostatními (klienti v tuzemsku a v zahraničí) 101,0 444,8 44,8 27,2 23,8 0,0 19,2 660,9
Opce - nominální hodnota (celkem) 1,4 39,1 0,0 0,8 2,0 0,2 10,2 53,7
s ostatními market-makery v tuzemsku 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
s finančními institucemi v zahraničí 0,6 12,7 0,0 0,4 0,3 0,1 5,1 19,3
s ostatními (klienti v tuzemsku a v zahraničí) 0,8 26,3 0,0 0,4 1,7 0,1 5,1 34,5
Celkem 1 266,4 1 514,6 88,0 55,5 1 597,6 12,2 524,9 5 059,1