Říjen 2010

(v mil. USD za den)

  USD/CZK EUR/CZK JPY/CZK Ostatní/CZK EUR/USD USD/JPY Ostatní Celkem
Spot (celkem) 57,6 640,4 2,7 12,2 304,5 0,1 138,3 1 155,9
s ostatními market-makery v tuzemsku 9,4 70,4 0,3 1,1 2,9 0,0 1,8 85,9
s finančními institucemi v zahraničí 15,5 363,8 1,1 4,0 277,1 0,1 125,6 787,4
s ostatními (klienti v tuzemsku a v zahraničí) 32,7 206,1 1,3 7,0 24,5 0,0 10,9 282,6
Outright forward + FX swap (celkem) 2 650,7 1 384,2 7,0 46,0 649,0 7,2 349,2 5 093,4
s ostatními market-makery v tuzemsku 170,6 177,8 0,0 0,0 2,7 0,0 0,0 351,1
s finančními institucemi v zahraničí 2 367,8 793,2 0,0 6,4 627,5 6,5 339,9 4 141,3
s ostatními (klienti v tuzemsku a v zahraničí) 112,4 413,3 7,0 39,5 18,8 0,7 9,3 601,0
Opce - nominální hodnota (celkem) 10,7 22,4 0,0 0,0 2,8 0,0 4,2 40,1
s ostatními market-makery v tuzemsku 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
s finančními institucemi v zahraničí 5,4 10,8 0,0 0,0 0,6 0,0 2,1 18,8
s ostatními (klienti v tuzemsku a v zahraničí) 5,4 11,7 0,0 0,0 2,2 0,0 2,1 21,3
Celkem 2 719,1 2 047,0 9,7 58,1 956,4 7,4 491,7 6 289,4