Říjen 2009

(v mil. USD za den)

  USD/CZK EUR/CZK JPY/CZK Ostatní/CZK EUR/USD USD/JPY Ostatní Celkem
Spot (celkem) 79,9 542,0 2,1 18,6 96,5 0,8 105,0 844,9
s ostatními market-makery v tuzemsku 16,3 85,5 0,0 0,2 4,5 0,0 4,6 111,2
s finančními institucemi v zahraničí 27,3 303,2 1,0 7,6 57,5 0,8 90,3 487,8
s ostatními (klienti v tuzemsku a v zahraničí) 36,3 153,2 1,0 10,8 34,4 0,0 10,1 245,9
Outright forward + FX swap (celkem) 2 640,4 1 178,9 1,1 60,8 1 759,5 31,4 129,8 5 801,8
s ostatními market-makery v tuzemsku 104,9 133,4 0,0 0,0 1,1 0,0 0,2 239,6
s finančními institucemi v zahraničí 2 451,3 481,2 0,0 5,8 1 729,8 30,9 113,2 4 812,1
s ostatními (klienti v tuzemsku a v zahraničí) 84,2 564,3 1,1 54,9 28,6 0,5 16,5 750,2
Opce - nominální hodnota (celkem) 2,5 33,7 0,0 2,1 1,2 2,2 5,6 47,4
s ostatními market-makery v tuzemsku 0,0 0,3 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,4
s finančními institucemi v zahraničí 1,3 19,8 0,0 0,9 0,6 1,1 2,8 26,5
s ostatními (klienti v tuzemsku a v zahraničí) 1,3 13,6 0,0 1,1 0,6 1,1 2,8 20,5
Celkem 2 722,9 1 754,6 3,2 81,5 1 857,2 34,4 240,4 6 694,1