Říjen 2008

(v mil. USD za den)

  USD/CZK EUR/CZK JPY/CZK Ostatní/CZK EUR/USD USD/JPY Ostatní Celkem
Spot (celkem) 147,1 1 199,1 2,4 43,4 224,7 13,2 473,9 2 103,9
s ostatními market-makery v tuzemsku 22,1 176,7 0,0 5,2 9,3 0,0 13,2 226,5
s finančními institucemi v zahraničí 82,2 771,4 1,0 3,5 196,1 13,2 401,4 1 468,8
s ostatními (klienti v tuzemsku a v zahraničí) 42,9 251,0 1,4 34,7 19,3 0,0 59,3 408,6
Outright forward + FX swap (celkem) 1 898,8 2 325,9 0,6 87,6 1 296,5 2,3 567,7 6 179,3
s ostatními market-makery v tuzemsku 236,2 299,1 0,0 22,0 0,0 0,0 17,5 574,8
s finančními institucemi v zahraničí 1 557,8 1 723,0 0,0 22,9 1 285,2 2,3 492,5 5 083,7
s ostatními (klienti v tuzemsku a v zahraničí) 104,8 303,8 0,6 42,7 11,3 0,0 57,7 520,9
Opce - nominální hodnota (celkem) 3,0 225,1 0,0 17,5 2,4 0,0 324,4 572,4
s ostatními market-makery v tuzemsku 0,0 0,0 0,0 4,1 0,0 0,0 0,0 4,1
s finančními institucemi v zahraničí 1,5 108,3 0,0 2,4 1,2 0,0 162,2 275,5
s ostatními (klienti v tuzemsku a v zahraničí) 1,5 116,8 0,0 11,1 1,2 0,0 162,2 292,9
Celkem 2 049,0 3 750,1 3,0 148,5 1 523,6 15,5 1 366,0 8 855,7