Říjen 2007

(v mil. USD za den) 

  USD/CZK EUR/CZK JPY/CZK Ostatní/CZK EUR/USD USD/JPY Ostatní Celkem
Spot (celkem) 256,1 677,9 0,2 11,0 234,0 0,0 294,7 1 474,0
s ostatními market-makery v tuzemsku 19,7 76,5 0,0 0,3 7,9 0,0 13,4 117,8
s finančními institucemi v zahraničí 182,0 387,4 0,0 2,8 212,7 0,0 244,4 1 029,3
s ostatními (klienti v tuzemsku a v zahraničí) 54,5 214,0 0,2 7,9 13,4 0,0 36,9 326,9
Outright forward + FX swap (celkem) 2 372,0 1 006,4 0,0 65,8 575,9 22,8 551,7 4 594,8
s ostatními market-makery v tuzemsku 134,7 139,0 0,0 19,1 0,0 0,0 27,8 320,6
s finančními institucemi v zahraničí 1 979,7 534,1 0,0 21,5 533,2 22,8 446,5 3 537,9
s ostatními (klienti v tuzemsku a v zahraničí) 257,7 333,3 0,0 25,2 42,7 0,0 77,4 736,3
Opce - nominální hodnota (celkem) 0,0 90,8 0,0 1,4 2,0 0,0 19,1 113,2
s ostatními market-makery v tuzemsku 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1
s finančními institucemi v zahraničí 0,0 42,6 0,0 0,7 2,0 0,0 12,6 57,9
s ostatními (klienti v tuzemsku a v zahraničí) 0,0 48,1 0,0 0,7 0,0 0,0 6,5 55,3
Celkem 2 628,2 1 775,1 0,2 78,2 811,9 22,9 865,5 6 182,0