Říjen 2006

(v mil. USD za den) 

  USD/CZK EUR/CZK JPY/CZK Ostatní/CZK EUR/USD USD/JPY Ostatní Celkem
Spot (celkem) 72,7 517,4 0,4 20,3 164,8 13,9 253,4 1 042,7
s ostatními market-makery v tuzemsku 11,0 59,2 0,0 1,0 7,2 0,0 2,0 80,5
s finančními institucemi v zahraničí 27,5 282,6 0,0 3,9 136,3 11,2 217,2 678,8
s ostatními (klienti v tuzemsku a v zahraničí) 34,2 175,5 0,4 15,3 21,2 2,7 34,1 283,4
Outright forward + FX swap (celkem) 2 282,8 555,6 0,2 40,3 821,2 18,5 398,9 4 117,5
s ostatními market-makery v tuzemsku 208,0 161,5 0,0 5,4 11,4 0,1 14,4 400,8
s finančními institucemi v zahraničí 1 983,2 176,4 0,0 2,8 761,0 15,8 317,0 3 256,2
s ostatními (klienti v tuzemsku a v zahraničí) 91,6 217,7 0,2 32,1 48,9 2,6 67,4 460,5
Opce - nominální hodnota (celkem) 13,6 46,7 0,0 3,3 9,1 4,4 11,4 88,4
s ostatními market-makery v tuzemsku 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,3 1,3
s finančními institucemi v zahraničí 7,1 19,9 0,0 1,6 7,5 4,2 10,1 50,3
s ostatními (klienti v tuzemsku a v zahraničí) 6,5 26,9 0,0 1,6 1,6 0,2 0,0 36,8
Celkem 2 369,1 1 119,7 0,6 63,8 995,1 36,8 663,6 5 248,6