Říjen 2005

(v mil. USD za den) 

  USD/CZK EUR/CZK JPY/CZK Ostatní/CZK EUR/USD USD/JPY Ostatní Celkem
Spot (celkem) 45,3 446,6 0,3 12,9 288,5 12,4 117,1 923,1
s ostatními market-makery v tuzemsku 3,9 75,6 0,1 0,2 26,7 0,0 1,5 108,0
s finančními institucemi v zahraničí 15,2 229,3 0,0 0,2 245,0 11,3 90,0 590,9
s ostatními (klienti v tuzemsku a v zahraničí) 26,2 141,7 0,2 12,5 16,7 1,2 25,6 224,2
Outright forward + FX swap (celkem) 1 390,1 430,6 0,0 38,0 402,4 0,6 331,5 2 593,2
s ostatními market-makery v tuzemsku 82,5 63,4 0,0 0,7 0,0 0,0 8,0 154,6
s finančními institucemi v zahraničí 1 220,7 193,1 0,0 2,8 384,2 0,0 283,6 2 084,4
s ostatními (klienti v tuzemsku a v zahraničí) 86,9 174,1 0,0 34,5 18,2 0,6 39,9 354,2
Opce - nominální hodnota (celkem) 2,8 21,7 0,0 0,0 4,8 0,0 9,9 39,3
s ostatními market-makery v tuzemsku 0,0 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,9
s finančními institucemi v zahraničí 1,4 8,9 0,0 0,0 4,8 0,0 9,6 24,7
s ostatními (klienti v tuzemsku a v zahraničí) 1,4 12,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 13,7
Celkem 1 438,2 898,9 0,3 50,9 695,8 13,0 458,6 3 555,5