Říjen 2004

Říjen 2004 (v mil. USD za den)
    USD/CZK EUR/CZK JPY/CZK OSTATNÍ/CZK EUR/USD USD/JPY OSTATNÍ CELKEM
Spot (celkem) 74,2 565,4 0,2 15,0 309,1 0,3 86,0 1 050,2
s ostatními market-makery v tuzemsku 12,5 105,5 0,0 0,5 15,9 0,0 2,1 136,6
s finančními institucemi v zahraničí 30,2 283,8 0,0 0,7 267,7 0,1 75,9 658,5
s ostatními (klienti v tuzemsku a v zahraničí) 31,5 176,0 0,2 13,8 25,4 0,2 7,9 255,1
Outright forward + FX swap (celkem) 1 456,3 253,0 0,0 28,5 263,8 1,1 314,6 2 317,3
s ostatními market-makery v tuzemsku 128,5 49,6 0,0 1,9 7,5 0,0 10,0 197,6
s finančními institucemi v zahraničí 1 238,7 91,8 0,0 5,9 226,0 1,0 288,4 1 851,8
s ostatními (klienti v tuzemsku a v zahraničí) 89,1 111,6 0,0 20,7 30,3 0,1 16,2 267,9
Opce - nominální hodnota (celkem) 12,5 37,8 0,0 0,0 20,6 0,0 7,0 78,0
s ostatními market-makery v tuzemsku 1,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,0
s finančními institucemi v zahraničí 7,1 25,8 0,0 0,0 19,6 0,0 7,0 59,5
s ostatními (klienti v tuzemsku a v zahraničí) 4,4 9,0 0,0 0,0 1,1 0,0 0,0 14,5
CELKEM 1 543,1 856,2 0,2 43,5 593,5 1,4 407,6 3 445,5