Leden 2010

(v mil. USD za den)

  USD/CZK EUR/CZK JPY/CZK Ostatní/CZK EUR/USD USD/JPY Ostatní Celkem
Spot (celkem) 64,8 686,1 0,9 10,4 182,9 0,2 193,9 1 139,1
s ostatními market-makery v tuzemsku 12,4 82,2 0,0 0,4 1,7 0,0 1,2 98,0
s finančními institucemi v zahraničí 22,4 465,7 0,0 2,0 165,5 0,1 161,6 817,3
s ostatními (klienti v tuzemsku a v zahraničí) 29,9 138,2 0,9 8,0 15,6 0,1 31,2 223,8
Outright forward + FX swap (celkem) 2 404,5 1 484,1 33,0 29,9 967,5 2,8 172,5 5 094,3
s ostatními market-makery v tuzemsku 209,7 306,1 0,0 0,0 13,9 0,0 0,0 529,7
s finančními institucemi v zahraničí 2 081,8 831,3 14,5 6,5 933,9 2,7 148,0 4 018,7
s ostatními (klienti v tuzemsku a v zahraničí) 113,0 346,7 18,5 23,4 19,7 0,1 24,5 546,0
Opce - nominální hodnota (celkem) 3,8 94,9 0,0 0,4 0,8 0,8 15,4 116,2
s ostatními market-makery v tuzemsku 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2
s finančními institucemi v zahraničí 1,8 32,3 0,0 0,2 0,4 0,4 7,7 42,8
s ostatními (klienti v tuzemsku a v zahraničí) 2,0 62,4 0,0 0,2 0,4 0,4 7,7 73,2
Celkem 2 473,1 2 265,1 33,9 40,7 1 151,2 3,8 381,8 6 349,6