Duben 2011

(v mil. USD za den)

  USD/CZK EUR/CZK JPY/CZK Ostatní/CZK EUR/USD USD/JPY Ostatní Celkem
Spot (celkem) 51,2 509,1 3,1 14,5 337,0 17,0 472,4 1 404,3
s ostatními market-makery v tuzemsku 4,9 41,6 1,0 0,5 9,4 0,0 3,5 60,8
s finančními institucemi v zahraničí 13,6 301,2 1,1 4,2 290,6 16,9 433,3 1 060,9
s ostatními (klienti v tuzemsku a v zahraničí) 32,7 166,3 1,0 9,8 37,1 0,1 35,6 282,6
Outright forward + FX swap (celkem) 1 820,8 842,5 1,4 33,1 897,4 1,0 183,6 3 779,9
s ostatními market-makery v tuzemsku 142,8 88,8 0,0 0,0 16,6 0,0 0,0 248,2
s finančními institucemi v zahraničí 1 546,3 355,6 0,3 5,0 857,3 0,5 111,6 2 876,8
s ostatními (klienti v tuzemsku a v zahraničí) 131,7 398,1 1,1 28,0 23,5 0,5 72,0 654,9
Opce - nominální hodnota (celkem) 1,0 10,1 0,0 0,0 8,6 0,0 5,0 24,7
s ostatními market-makery v tuzemsku 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2
s finančními institucemi v zahraničí 0,0 6,2 0,0 0,0 4,2 0,0 2,5 12,9
s ostatními (klienti v tuzemsku a v zahraničí) 0,8 4,0 0,0 0,0 4,4 0,0 2,5 11,7
Celkem 1 873,0 1 361,7 4,6 47,6 1 243,0 18,0 661,0 5 208,9