Duben 2009

(v mil. USD za den)

  USD/CZK EUR/CZK JPY/CZK Ostatní/CZK EUR/USD USD/JPY Ostatní Celkem
Spot (celkem) 58,1 545,4 0,4 14,0 126,0 0,0 153,6 897,5
s ostatními market-makery v tuzemsku 14,0 101,5 0,1 2,1 9,6 0,0 5,9 133,0
s finančními institucemi v zahraničí 21,5 336,0 0,0 2,1 98,0 0,0 133,8 591,4
s ostatními (klienti v tuzemsku a v zahraničí) 22,6 108,0 0,3 9,8 18,5 0,0 13,9 173,1
Outright forward + FX swap (celkem) 2 791,3 1 427,3 1,0 8,8 2 655,5 35,9 216,1 7 135,9
s ostatními market-makery v tuzemsku 369,5 260,4 0,0 0,0 0,1 0,0 4,0 633,9
s finančními institucemi v zahraničí 2 370,4 946,8 0,0 2,0 2 633,4 35,9 201,9 6 190,3
s ostatními (klienti v tuzemsku a v zahraničí) 51,4 220,1 1,0 6,8 22,0 0,0 10,2 311,6
Opce - nominální hodnota (celkem) 0,0 79,5 0,0 0,3 5,6 0,0 10,0 95,5
s ostatními market-makery v tuzemsku 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2
s finančními institucemi v zahraničí 0,0 42,3 0,0 0,1 2,8 0,0 5,0 50,2
s ostatními (klienti v tuzemsku a v zahraničí) 0,0 37,1 0,0 0,2 2,8 0,0 5,0 45,1
Celkem 2 849,4 2 052,2 1,4 23,1 2 787,1 35,9 379,7 8 128,8