Duben 2008

(v mil. USD za den)

  USD/CZK EUR/CZK JPY/CZK Ostatní/CZK EUR/USD USD/JPY Ostatní Celkem
Spot (celkem) 105,6 997,0 0,1 23,6 248,2 5,6 176,4 1 556,6
s ostatními market-makery v tuzemsku 14,9 140,2 0,0 0,6 8,6 0,2 10,1 174,7
s finančními institucemi v zahraničí 31,1 553,2 0,0 8,6 211,6 5,4 141,9 951,7
s ostatními (klienti v tuzemsku a v zahraničí) 59,5 303,6 0,1 14,5 28,0 0,0 24,4 430,1
Outright forward + FX swap (celkem) 3 714,8 1 994,4 1,3 77,6 832,9 7,9 566,0 7 194,8
s ostatními market-makery v tuzemsku 532,6 211,6 0,0 22,9 19,0 0,0 36,5 822,5
s finančními institucemi v zahraničí 2 961,7 1 066,6 0,0 3,1 754,0 5,7 427,8 5 219,1
s ostatními (klienti v tuzemsku a v zahraničí) 220,5 716,1 1,3 51,6 59,9 2,2 101,6 1 153,2
Opce - nominální hodnota (celkem) 5,6 147,9 0,0 4,9 0,0 0,0 111,0 269,5
s ostatními market-makery v tuzemsku 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1
s finančními institucemi v zahraničí 4,3 86,9 0,0 1,6 0,0 0,0 105,9 198,7
s ostatními (klienti v tuzemsku a v zahraničí) 1,3 61,0 0,0 3,3 0,0 0,0 5,0 70,7
Celkem 3 826,0 3 139,3 1,4 106,2 1 081,1 13,6 853,3 9 020,8