Duben 2007

(v mil. USD za den)

  USD/CZK EUR/CZK JPY/CZK Ostatní/CZK EUR/USD USD/JPY Ostatní Celkem
Spot (celkem) 62,1 484,5 0,4 22,7 175,5 1,6 244,4 991,4
s ostatními market-makery v tuzemsku 5,8 38,0 0,0 0,3 8,3 0,0 4,4 56,8
s finančními institucemi v zahraničí 17,7 252,4 0,0 0,2 144,7 1,5 214,3 630,8
s ostatními (klienti v tuzemsku a v zahraničí) 38,6 194,1 0,4 22,2 22,5 0,1 25,8 303,8
Outright forward + FX swap (celkem) 2 037,3 949,4 0,9 51,1 321,7 6,9 531,4 3 898,7
s ostatními market-makery v tuzemsku 156,4 99,5 0,0 5,9 5,8 0,0 15,0 282,5
s finančními institucemi v zahraničí 1 734,5 587,3 0,0 0,5 274,7 6,9 460,1 3 064,0
s ostatními (klienti v tuzemsku a v zahraničí) 146,5 262,6 0,9 44,7 41,2 0,0 56,3 552,3
Opce - nominální hodnota (celkem) 2,9 84,9 0,0 0,0 3,4 0,2 12,0 103,4
s ostatními market-makery v tuzemsku 0,0 2,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,5
s finančními institucemi v zahraničí 1,5 50,7 0,0 0,0 3,1 0,1 11,4 66,8
s ostatními (klienti v tuzemsku a v zahraničí) 1,5 31,6 0,0 0,0 0,3 0,1 0,6 34,1
Celkem 2 102,4 1 518,8 1,4 73,8 500,6 8,7 787,8 4 993,5