Duben 2006

(v mil. USD za den) 

  USD/CZK EUR/CZK JPY/CZK Ostatní/CZK EUR/USD USD/JPY Ostatní Celkem
Spot (celkem) 91,7 623,2 0,3 24,5 327,0 28,8 266,2 1 361,7
s ostatními market-makery v tuzemsku 15,2 105,9 0,0 1,0 14,6 0,5 10,3 147,4
s finančními institucemi v zahraničí 33,4 349,1 0,0 8,5 279,8 27,2 202,9 900,9
s ostatními (klienti v tuzemsku a v zahraničí) 43,1 168,3 0,3 15,0 32,6 1,1 53,0 313,3
Outright forward + FX swap (celkem) 1 730,4 476,2 1,9 277,6 386,3 12,0 697,1 3 581,6
s ostatními market-makery v tuzemsku 141,5 43,5 0,0 17,1 1,3 0,6 30,0 234,2
s finančními institucemi v zahraničí 1 455,3 151,3 0,4 200,0 353,1 4,3 604,2 2 768,7
s ostatními (klienti v tuzemsku a v zahraničí) 133,6 281,4 1,5 60,4 31,9 7,1 62,9 578,8
Opce - nominální hodnota (celkem) 9,4 91,9 0,0 0,2 7,1 2,0 1,0 111,7
s ostatními market-makery v tuzemsku 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
s finančními institucemi v zahraničí 4,5 24,4 0,0 0,0 5,1 2,0 0,5 36,4
s ostatními (klienti v tuzemsku a v zahraničí) 5,0 67,5 0,0 0,2 2,1 0,0 0,5 75,2
Celkem 1 831,5 1 191,4 2,2 302,3 720,4 42,9 964,3 5 054,9