Duben 2005

(v mil. USD za den) 

  USD/CZK EUR/CZK JPY/CZK Ostatní/CZK EUR/USD USD/JPY Ostatní Celkem
Spot (celkem) 80,3 550,6 0,5 19,4 353,3 15,8 133,9 1 153,8
s ostatními market-makery v tuzemsku 10,9 110,7 0,0 0,6 9,7 0,1 3,8 135,8
s finančními institucemi v zahraničí 35,1 302,5 0,0 2,8 314,0 15,7 114,9 785,0
s ostatními (klienti v tuzemsku a v zahraničí) 34,3 137,5 0,5 15,9 29,6 0,0 15,2 233,0
Outright forward + FX swap (celkem) 1 471,7 297,0 0,6 15,6 411,9 0,3 477,0 2 674,1
s ostatními market-makery v tuzemsku 144,2 26,9 0,0 0,1 2,5 0,0 12,6 186,4
s finančními institucemi v zahraničí 1 081,0 133,2 0,0 0,0 387,6 0,3 409,9 2 012,0
s ostatními (klienti v tuzemsku a v zahraničí) 246,5 136,9 0,6 15,5 21,8 0,0 54,5 475,7
Opce - nominální hodnota (celkem) 16,6 106,1 0,0 1,9 2,7 0,0 12,5 139,7
s ostatními market-makery v tuzemsku 0,0 4,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,3
s finančními institucemi v zahraničí 8,3 70,0 0,0 0,9 2,6 0,0 11,6 93,4
s ostatními (klienti v tuzemsku a v zahraničí) 8,3 31,9 0,0 0,9 0,1 0,0 0,9 42,1
Celkem 1 568,6 953,7 1,2 36,8 767,8 16,1 623,4 3 967,7