Červenec 2011

(v mil. USD za den)

  USD/CZK EUR/CZK JPY/CZK Ostatní/CZK EUR/USD USD/JPY Ostatní Celkem
Spot (celkem) 147,8 843,1 0,5 38,0 1 168,0 2,4 325,4 2 525,3
s ostatními market-makery v tuzemsku 5,7 41,0 0,0 1,6 2,5 0,0 1,7 52,5
s finančními institucemi v zahraničí 89,8 524,6 0,0 7,2 1 141,4 2,3 270,9 2 036,2
s ostatními (klienti v tuzemsku a v zahraničí) 52,3 277,6 0,5 29,2 24,2 0,1 52,7 436,6
Outright forward + FX swap (celkem) 1 671,1 468,8 42,4 34,3 904,8 1,3 173,1 3 295,8
s ostatními market-makery v tuzemsku 220,6 67,0 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0 288,0
s finančními institucemi v zahraničí 1 316,6 137,9 20,9 3,1 868,5 0,8 151,2 2 499,0
s ostatními (klienti v tuzemsku a v zahraničí) 133,9 263,9 21,5 30,9 36,3 0,5 21,9 508,8
Opce - nominální hodnota (celkem) 3,0 98,4 0,0 0,0 1,6 0,2 22,0 125,2
s ostatními market-makery v tuzemsku 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2
s finančními institucemi v zahraničí 1,0 36,6 0,0 0,0 1,5 0,1 1,0 40,2
s ostatními (klienti v tuzemsku a v zahraničí) 2,0 61,6 0,0 0,0 0,1 0,1 21,0 84,8
Celkem 1 822,0 1 410,3 42,9 72,4 2 074,4 3,9 520,5 5 946,4