Červenec 2010

(v mil. USD za den)

  USD/CZK EUR/CZK JPY/CZK Ostatní/CZK EUR/USD USD/JPY Ostatní Celkem
Spot (celkem) 95,8 717,1 1,0 13,6 160,2 13,4 194,0 1 195,2
s ostatními market-makery v tuzemsku 7,3 81,7 0,0 0,8 6,0 0,0 1,1 97,0
s finančními institucemi v zahraničí 37,8 407,4 0,2 5,4 132,3 13,3 172,3 768,7
s ostatními (klienti v tuzemsku a v zahraničí) 50,7 228,0 0,8 7,4 22,0 0,1 20,6 329,5
Outright forward + FX swap (celkem) 1 498,5 1 092,0 4,0 27,4 1 242,1 3,4 241,7 4 109,2
s ostatními market-makery v tuzemsku 71,8 178,1 0,0 0,0 7,4 0,0 0,0 257,3
s finančními institucemi v zahraničí 1 348,2 515,2 2,2 5,2 1 194,2 3,3 216,2 3 284,5
s ostatními (klienti v tuzemsku a v zahraničí) 78,6 398,7 1,8 22,2 40,5 0,1 25,5 567,5
Opce - nominální hodnota (celkem) 7,5 33,4 0,0 0,0 4,8 1,0 4,0 50,8
s ostatními market-makery v tuzemsku 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
s finančními institucemi v zahraničí 3,8 19,7 0,0 0,0 2,4 0,5 2,0 28,3
s ostatními (klienti v tuzemsku a v zahraničí) 3,8 13,8 0,0 0,0 2,4 0,5 2,0 22,4
Celkem 1 601,9 1 842,5 5,0 41,0 1 407,2 17,8 439,7 5 355,2