Červenec 2009

(v mil. USD za den)

  USD/CZK EUR/CZK JPY/CZK Ostatní/CZK EUR/USD USD/JPY Ostatní Celkem
Spot (celkem) 58,7 547,3 2,0 18,0 122,5 3,0 111,2 862,7
s ostatními market-makery v tuzemsku 10,6 69,1 0,0 0,9 7,3 0,0 3,8 91,6
s finančními institucemi v zahraničí 19,9 324,2 1,0 5,5 88,9 3,0 95,0 537,5
s ostatními (klienti v tuzemsku a v zahraničí) 28,3 154,1 1,0 11,6 26,3 0,0 12,4 233,6
Outright forward + FX swap (celkem) 2 267,0 1 587,3 0,6 17,2 1 186,5 29,0 167,4 5 255,0
s ostatními market-makery v tuzemsku 120,6 131,9 0,0 0,0 1,6 0,0 4,8 259,0
s finančními institucemi v zahraničí 2 077,7 911,4 0,1 4,0 1 150,7 29,0 143,2 4 316,1
s ostatními (klienti v tuzemsku a v zahraničí) 68,7 544,0 0,5 13,2 34,3 0,0 19,3 680,0
Opce - nominální hodnota (celkem) 2,6 82,0 0,0 1,6 6,2 0,0 21,0 113,5
s ostatními market-makery v tuzemsku 0,0 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7
s finančními institucemi v zahraničí 1,3 52,9 0,0 0,8 3,1 0,0 10,5 68,6
s ostatními (klienti v tuzemsku a v zahraničí) 1,3 28,5 0,0 0,8 3,1 0,0 10,5 44,2
Celkem 2 328,3 2 216,6 2,6 36,8 1 315,3 32,1 299,6 6 231,2