Makrozátěžové testy likvidity

Makrozátěžové testy likvidity slouží ČNB pro hodnocení odolnosti bankovního sektoru jako celku vůči likviditním šokům. Testování je zaměřeno především na riziko bilanční a tržní likvidity. Odolnost je od roku 2014 testována také pomocí ukazatele krytí likvidity. Testovány jsou všechny banky se sídlem v ČR. Výsledky jsou zveřejňovány ve Zprávě o finanční stabilitě.