Makrozátěžové testy likvidity

Makrozátěžové testy likvidity slouží ČNB pro hodnocení odolnosti bankovního sektoru jako celku vůči likviditním šokům. Testování je zaměřeno především na riziko bilanční a tržní likvidity. Základní a Nepříznivý scénář ekonomického vývoje připravuje ČNB. Od roku 2016 je likviditní zátěžový test hlouběji provázán se solventnostním makrozátěžovým testem a horizont testování se prodloužil na jeden rok. Odolnost je od roku 2014 testována také pomocí ukazatele krytí likvidity. Testovány jsou všechny banky se sídlem v ČR. Výsledky jsou zveřejňovány ve Zprávě o finanční stabilitě.