Vztah MRELu a makroobezřetnostních kapitálových rezerv

Lukáš Pfeifer, Libor Holub

Článek se zabývá důsledky zavedení minimálního požadavku na kapitál a způsobilé závazky (MREL) na účinnost makroobezřetnostní kapitálové regulace bankovního sektoru. Zkoumá jeho vliv na využitelnost kapitálových rezerv bank a případného kapitálového přebytku k absorpci ztrát a úvěrování ekonomiky v různých scénářích ekonomického vývoje. Využitelnost kvantifikuje v komplexním rámci současně platících kapitálových požadavků. Článek dochází k závěru, že využitelnost může vlivem zavedení MRELu klesat, a to zejména během déletrvajícího nepříznivého ekonomického vývoje u bank využívajících interní modely k řízení úvěrového rizika.

Vydáno: prosinec 2022

Ke stažení: Tematický článek o finanční stabilitě 2/2022 (pdf, 775 kB)