Využití centrálního registru úvěrů pro potřeby finanční stability

Miroslav Plašil, Marek Rusnák, Tomáš Konečný, Pavel Řežábek

Článek přináší základní informace o Centrálním registru úvěrů s cílem seznámit širší veřejnost s jeho využitím pro potřeby naplňování cíle finanční stability. V článku je blíže popsána konstrukce rutinních ale i některých ad hoc ukazatelů úvěrového rizika, které ČNB v rámci makroobezřetnostního dohledu vytváří. V závěru jsou stručně prezentovány záměry ČNB v oblasti sběru individuálních úvěrových informací. Rozšíření sběru dat o údaje týkající se hypotečních a spotřebních úvěrů domácnostem souvisí s aktuálními evropskými inciativami v oblasti vzniku nadnárodní databáze úvěrových informací. Podrobná data o tomto úvěrovém segmentu jsou potřebná pro používání některých makroobezřetnostních nástrojů, jako je například stanovení poměru výše úvěru a hodnoty zajištění (tzv. LTV poměr).

Vydáno: červen 2015

Ke stažení: Tematický článek ve Zprávě o finanční stabilitě 2014/2015 (pdf, 126 kB)